EN

Nerło Mirosława

Stanowisko: starszy wykładowca

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Katedra Pedagogiki Małego Dziecka

E-mail: mnerlo@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
 • stopień zawodowy magistra psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Zainteresowania naukowe

 • rozwój psychiczny człowieka w pełnym cyklu życia,
 • kryzys psychologiczny i sposoby radzenia sobie w sytuacji kryzysowej

Najważniejsze publikacje

Artykuły naukowe

 1. Brzezińska, A., Nerło, M. (2003). Ocena ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym: wyniki badań pilotażowych. Forum Oświatowe, 29 (2), 49-68.
 2. Nerło, M. (2003). Postawy wychowawcze rodziców. Forum Oświatowe, 29 (2), 5-29.

Rozdziały w książkach

 1. Nerło, M. (2007). Mądrość w późnym okresie dorosłości jako efekt indywiduacji rozwoju. W: A. I. Brzezińska, K. Ober-Łopatka, R. Stec, K. Ziółkowska (red.), Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości (s. 31-47). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 2. Nerło, M. (2007). Kryzys suicydalny w okresie późnej dorosłości. W: A. I. Brzezińska, K. Ober – Łopatka, R. Stec, K. Ziółkowska (red.), Zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości (s. 73-89). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Artykuły popularno – naukowe

 1. Nerło, M. (2002). Czemu służy zabawa? Edukacja i Dialog, 10/143, 17-22.
 2. Nerło, M. (2003). Zdolny czy nie. Charaktery, 10, 16-17.
 3. Nerło, M. (2003). Zachowania antyspołeczne w okresie dorastania: źródło przyszłej siły czy wczesna faza przedprzestępcza? Edukacja i Dialog, 10/153, 54-60.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • podróże
 • architektura wnętrz
dr Mirosława Nerło
07-12-2017

NAGRODZONE DYPLOMY 2016 - IEA

INSTYTUT EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ zaprasza do obejrzenia wystawy laureatek nagrody JM Rektora APS za najlepsze dyplom…
20-11-2017

Jubileusz Prof. Cz. Czabały

W piątek 24 listopada świętowaliśmy uroczyście 50-lecie pracy naukowej Profesora Czesława Czabały
29-11-2017

APS na Madagaskarze

Studenci III roku Psychologii Społeczności zorganizowali na terenie uczelni akcję APS na Madagaskarze. Projekt, koordynowany przez dr Annę Zajenkowską, miał na celu zapoznanie społeczeństwa akademicki…