EN

Roszyńska Edyta

 • Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

E-mail: eroszynska@aps.edu.pl

 

 • Doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki; doktorat nt. „Dziecięce rozumowania towarzyszące pokazom eksperymentów przyrodniczych” (2015 r.)
 • Magisterium na kierunku Pedagogika specjalna w zakresie wczesnej interwencji
  i wychowania przedszkolnego
  (2008 r.)
 • Zainteresowania naukowe zogniskowane wokół rozwoju poznawczego dzieci oraz rozwiązań metodycznych w obszarze edukacji przyrodniczej i wczesnej nauki czytania
  (w tym wspieraniu gotowości do nauki czytania i pisania w przedszkolu).
 • Zrealizowane badania doktorskie, dotyczące funkcjonowania poznawczego dzieci podczas zajęć prowadzonych metodą eksperymentu przyrodniczego.
 • Kierownik projektu Edukacja przedszkolna – aktualne wyzwania, szanse i zagrożenia – koordynacja prac nad przygotowaniem monografii zespołowej (2012 r.).

Wykaz wybranych publikacji:

 • W poszukiwaniu skutecznej metody nauki czytania [w:] Mały uczeń w szkole, Jegier A. (red.), Harmonia, Gdańsk 2010
 • Nauka czytania czy kształtowanie gotowości do czytania? Wyzwania przedszkolnej edukacji polonistycznej [w:] Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej Kotarba-Kańczugowska M. (red.), Wydawnictwo APS, Warszawa 201
 • Kiedy dzieci badają świat przyrody, czyli edukacja przyrodnicza inaczej – o uczeniu się podczas eksperymentu przyrodniczego [w:] Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej, Kotarba-Kańczugowska M. (red.), Wydawnictwo APS, Warszawa 2012
 • Kształtowanie gotowości do czytania - proponowane rozwiązania [w:] Edukacja małego dziecka. T. 6 Wybrane obszary aktywności, Ogrodzka-Mazur E., Szuścik U., Wąsiński A. (red.), Wydawnictwo UŚ Oficyna Wydawnicza "Impuls", Cieszyn Bielsko-BiałaKraków 2013
 • Dziecko i technika. Rozumowanie dzieci na temat zjawiska elektryczności, [w:] Children in the Postmodern World. Culture-Media-Social Inequality, Krauze-Sikorska H., Klichowski M., Basińska A. (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014 (we współpracy z J.A. Jelinkiem)
 • Jak organizować nauczanie w obszarze przyrody? Zalecenia metodyczne inspirowane badaniami nad rozumowaniem dzieci podczas zajęć opartych na metodzie eksperymentu, Mikler-Chwastek A. (red.), Wydawnictwo APS, Warszawa 2014
 • Kilka uwag o przedszkolnej edukacji przyrodniczej w odniesieniu do badań nad rozumowaniem dzieci podczas zajęć opartych na metodzie eksperymentu [w:] Edukacja małego dziecka. T. 8 Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji, Ogrodzka-Mazur E., Szuścik U., Minczanowska A. (red.), Wydawnictwo UŚ – Oficyna Wydawnicza "Impuls", Cieszyn–Kraków 2015
 • Eksperymenty przyrodnicze w edukacji przedszkolnej (monografia, w przygotowaniu)
 • Nauczyciel akademicki w Akademii Pedagogiki Specjalnej (od 2008 r.), początkowo na stanowisku asystenta, następnie – adiunkta.
 • Nauczyciel przedszkola (w latach 2008 – 2009) oraz kierownik świetlicy dla dzieci w wieku 6-9 lat (2011 – 2015), koordynator projektów realizowanych w ramach współpracy z administracją publiczną (zajęć dla dzieci, warsztatów dla rodziców, zbiórek publicznych).
 • Kwalifikacje podnoszone poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach (m.in. Metoda Dobrego Startu, metoda ruchu rozwijającego, pedagogika zabawy, warsztat bajarza, drama); studia podyplomowe „Zarządzanie oświatą”.
 • Autorstwo opracowań dydaktycznych (Laboratorium przedszkolaka, "Wychowanie w przedszkolu" 2011, nr 3; Piknik naukowy w przedszkolu, "Wychowanie w przedszkolu" 2010, nr 10 (we współpracy z J.A. Jelinkiem))
 • Opiekun Koła Naukowego Wychowania Przedszkolnego
 1. Wykaz prowadzonych przedmiotów w roku akademickim 2016/2017:
 • Przyroda w edukacji – metodyka (wykład i ćwiczenia, 45 godzin)
 • Przyroda w edukacji przedszkolnej – metodyka (ćwiczenia, 15 godzin)
 • Podstawy wiedzy o przyrodzie (ćwiczenia, 15 godzin)
 • Metodyka edukacji przyrodniczej (ćwiczenia, 30 godzin)
 • Organizacja wychowania przedszkolnego (wykład, 15 godzin)
 • Organizacja wychowania przedszkolnego, poziom zaawansowany (wykłady i ćwiczenia, 45 godzin)
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - wybrane zagadnienia (wykłady, 45 godzin)
 • Pedagogika przedszkolna, poziom zaawansowany (wykłady, 30 godzin)
 • Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci w domu, żłobku i przedszkolu – metodyka (wykład, 15 godzin)
 • Rozwój mowy, gotowość do nauki czytania i pisania – metodyka (wykłady, zastępstwo: 19 godzin)
 • Rozwój mowy, gotowość do nauki czytania i pisania - metodyka, poziom zaawansowany (wykłady, zastępstwo: 12 godzin)
 • Rozwój mowy w przedszkolu i szkole – metodyka (wykład, zastępstwo: 8 godzin)

 

dr Roszyńska Edyta
06-03-2019

KONKURS Pedeutologiczna Wiosna Poezji

Zapraszamy do udziału w Konkursie pod tytułem: Pedeutologiczna Wiosna Poezji w terminie od 28.02.2019 do 15.04.2019. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do studentów, nauczycieli akademicki…
05-03-2019

Mogę na dwór, mamo! Co wolą Polacy

Mogę na dwór, mamo! Co wolą Polacy – skandynawską wolność czy amerykańską niewolę.
22-03-2019

finisaż wystawy DYPLOMY LICENCJACKIE 2018

Serdecznie zapraszamy na finisaż wystawy DYPLOMY LICENCJACKIE 2018 we środę, 27.03.2019, o godz. 13.30, galeria APS, przy ul. Szczęśliwickiej 40, Warszawa