EN

Skarbek Karolina

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Katedra Pedagogiki Małego Dziecka

E-mail: kskarbek@aps.edu.pl

 

 

Kariera naukowa

 • 2010-2015 - Studia Doktoranckie, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej; 25.04.2012 otwarcie przewodu doktorskiego na temat „Losy matematycznie uzdolnionych dzieci warszawskich szkół na początku nauki szkolnej” (promotor: prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska).
 • 2004 – 2006 - Socjoterapia, Studia Podyplomowe, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski.
 • 1997 – 2002 - Psychologia, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski.

Zainteresowania naukowe

 • uczeń zdolny,
 • proces uczenia się,
 • uzdolnienia matematyczne u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.

Najważniejsze publikacje

 • Skarbek K., Wrońska I., Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku przedszkolnym, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Warszawa 2013.
 • Skarbek, K., Dzieci uzdolnione matematycznie na początku nauki szkolnej, wEdukacja małego dziecka, Szkoła – przemiany instytucji i jej funkcji. T.9., red.: E. Ogrodzka – Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica. Wyd. Impuls, Cieszyn-Kraków 2014.
 • Skarbek, K., Uczeń uzdolniony matematycznie w opinii nauczycieli wczesnej edukacji, w: Nauczyciel wczesnej edukacji kreatorem środowiska edukacyjnego dziecka, red. E. Płóciennik, D. Radzikowska, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • Skarbek, K., Zalewska, J., Edukacja dzieci uzdolnionych matematycznie – potrzeby uczniów, działania nauczycieli a szkolna rzeczywistość, w: Szkoła. Wspólnota Dążeń?,: A. Minczanowska, A. Szafrańska – Gajdzica, M. J. Szymański, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.
 • Skarbek K., Zalety i wady inteligencji wielorakich, „Psychologia w szkole 2011, nr 2 (30), s. 72-81
 • Skarbek K., Rozmowy trudne, lecz niezbędne ,„Psychologia w szkole” 2012, nr 3 (35), s. 16-22.

Projekty badawcze

 • Projekt badawczy w Akademii Pedagogiki Specjalnej, pt. Losy matematyczne uzdolnionych dzieci warszawskich szkół na początku nauki szkolnej; Okres realizacji projektu: lipiec 2012 – grudzień 2013; Pełniona funkcja: kierownik projektu. Grant dla młodych naukowców BSTM 4/12-I.
 • Projekt badawczy w Akademii Pedagogiki Specjalnej, pt. Jak kształtują się losy matematycznie uzdolnionych dzieci po trzech latach nauki szkolnej? Kontynuacja badań podłużnych zrealizowanych w ramach rozprawy doktorskiej, okres realizacji: 09.2014 – 09.2015, kierownik projektu. Grant dla młodych naukowców BSTM 3/14-I.

Pełnione ważne funkcje

 • Członek Komisji Egzaminów Doktorskich z zakresu psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej;
 • Członek w Komitecie Redakcyjnym czasopisma „Szkoła Specjalna”, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej;

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie za najlepszą rozprawę doktorską w II konkursie Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 2016

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • Podróże, wycieczki górskie

 

dr Karolina Skarbek
18-10-2018

Zakładanie konta ORCID. Jak otrzymać swój unikalny numer?

ORCID to unikalny numer identyfikacyjny naukowca, który pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym w przypadku bardzo popularnych nazwisk, precyzować tożs…
20-09-2018

Wykład otwarty - profesor wizytująca z Università di Torino

Zapraszamy na wykład otwarty profesor wizytującej Dr Maddaleny Cannito z Universita di Torino, 8 listopada, Sala Senatu APS
17-10-2018

Studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori

Zapraszamy na studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii peda…