EN

Szurowska Beata

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Katedra Pedagogiki Małego Dziecka

E-mail: bszurowska@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2006)
 • Stopień zawodowy magistra, Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach (1998)
 • 2007-2008 - University of Dallas (Intensive English Program)

Zainteresowania naukowe

 • wprowadzenie dziecka w świat wartości, wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego małego dziecka,
 • rola nauczyciela i nowoczesnych środków dydaktycznych w procesie edukacji współczesnego dziecka  w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • diagnoza i indywidualizacja procesu edukacyjnego w przedszkolu i klasach I-III,
 • rola rodziny i szkoły w profilaktyce i leczeniu zaburzeń odżywiania,
 • problemy wychowawcze współczesnej rodziny.

Najważniejsze publikacje

Prace zwarte i programy nauczania

 • B. Szurowska, Bulimia i anoreksja – śmiertelne sposoby na życie, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2011.
 • B. Szurowska, Anoreksja w rodzinie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.
 • A. Jegier, B. Szurowska, Skarby. Program edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Juka, Warszawa 2013.

Wybrane artykuły w publikacjach naukowych

 • B. Szurowska, Pedagogika wczesnej edukacji – szanse, wyzwania, zagrożenia [w:] Z.Szarota, F.Szlosek (red.), Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2013.
 • B. Szurowska, Wychowanie przedszkolne w świetle nowej podstawy programowej, czyli bliżej dziecka  [w:]:  F. Szlosek (red.), Badanie - Dojrzewanie - Rozwój (na drodze do doktoratu) Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa - Radom 2011.
 • B. Szurowska, Wpływ rodziny na proces powstawania objawów anoreksji [w:]: T. Zacharuk, N. Nyczkało, J. Kunikowski Nauka-Edukacja-Wychowanie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2011.
 • B. Szurowska, Wychowanie w rodzinie a przyczyny anoreksji [w:] H. Cudak, H. Marzec (red.), Współczesna rodzina polska – jej stan  i perspektywy, Mysłowice 2005.

Wybrane artykuły popularyzujące wiedzę i publikacje metodyczne

 • B. Szurowska, Program diagnostyczny. Diagnoza dziecka w klasie I, Wydawnictwo Juka, Warszawa 2013
 • B. Szurowska, cykl podręczników i pomocy dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej, Skarby kl. I-III, Wydawnictwo Juka, Warszawa 2011, 2012, 2013
 • B. Szurowska, Nie jem. Pomóż, W: „Psychologia w szkole”, Nr 1/2010
 • B. Szurowska, Złaknione miłości, W: „Style i Charaktery”. Nr 2/2007

Hobby i zainteresowania pozanaukowe

 • Literatura
 • Autorka opowiadań, wierszy, słuchowisk radiowych i tekstów piosenek dla dzieci oraz wierszy dla dorosłych - laureatka nagrody im. W. Hulewicza (przyznanej na Warszawskiej Jesieni Poezji w 2004 roku) i nagrody im. L. Wiszniewskiego (przyznanej w 2002 roku za twórczość dla dzieci).
dr Beata Szurowska
18-10-2018

Zakładanie konta ORCID. Jak otrzymać swój unikalny numer?

ORCID to unikalny numer identyfikacyjny naukowca, który pomaga likwidować problem identyfikacji autorów działających na tym samym polu badawczym w przypadku bardzo popularnych nazwisk, precyzować tożs…
20-09-2018

Wykład otwarty - profesor wizytująca z Università di Torino

Zapraszamy na wykład otwarty profesor wizytującej Dr Maddaleny Cannito z Universita di Torino, 8 listopada, Sala Senatu APS
17-10-2018

Studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori

Zapraszamy na studia podyplomowe z Terapii Pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Studia dają kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych z zakresu terapii peda…