EN

Zalewska Joanna

Stanowisko: asystent

Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju i Edukacji, Zakład Wczesnej Edukacji

E-mail: jzalewska@aps.edu.pl

 

Kariera naukowa:

 • stopień magistra pedagogiki w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku (1996).

Zainteresowania naukowe:

 • Główne nurty moich zainteresowań badawczych mieszczą się w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Obejmują one zagadnienia związane z procesem uczenia się i komunikowania się społecznego młodszych uczniów oraz stosowanych przez nich strategii w trakcie rozwiązywania zadań matematycznych.

Realizowane projekty badawcze (granty):

 • Kierownik projektu realizowanego w latach 2016/2017 pt. Strategie intelektualne stosowane przez uczniów klasy trzeciej w rozwiązywaniu zadań matematycznych nr BSTP 16/16-I.

 

Publikacje:

 • Zalewska, J. (2014). Rola naprzemiennego układania i rozwiazywania zadań matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej W: I. Kust, J. Michalak-Dawidziuk (red.), Autokreacja innowacyjna. Warszawa: Wyd. Wyższa Szkoła Menadżerska. (329-346).
 • Gogacz, E. i Zalewska, J. (2015). Sprawozdanie z IV Międzynarodowej Naukowo – Szkoleniowej Konferencji Montessori – Inspiracje. Warszawa, 4-6 kwietnia 2014. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiko Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (78-79).
 • Skarbek, K., Zalewska, (2016). Edukacja dzieci uzdolnionych matematycznie – potrzeby uczniów, działania nauczycieli a szkolna rzeczywistość. W: A. Minczanowska i inni, Szkoła  Wspólnota dążeń?  Toruń, Wyd. Adam Marszałek. ( 215-229).
 • Zalewska, J.(2017). Odpowiedzialność nauczyciela – wychowacy za nauczanie i wychowanie młodego człowieka. W J. Górniewicz (red.): Edukacja- w stronę kluczowych wartości. Olsztyn-Białystok: Wyd. Centrum Badań Społecznych UWM Katedra UNESCO. (105-113).

 

Doświadczenie i dorobek dydaktyczny:

 

 • Rozpoczęcie pracy na stanowisku nauczyciela (1996).
 • Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji z zakresu Oligofrenopedagogiki (2003).
 • Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego (2008).
 • Podjęcie regularnej współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i pełnienie funkcji koordynatora praktyk oraz opiekuna praktyk indywidualnych i hospitacyjnych (2011).
 • Rozpoczęcie studiów doktoranckich (2013).
 • Podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego (2014).
 • Prowadzenie ćwiczeń/laboratoriów na kierunkach: Pedagogika, Pedagogika o profilu praktycznym i Pedagogika Specjalna.
 • Sprawowanie opieki merytorycznej w ramach praktyk asystenckich, asystencko- pedagogicznych, pedagogicznych i pedagogiczno - dyplomowych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Prowadzone przedmioty w roku akademicki 2016/2017:

 • Moduł metodyczno-praktyczny
 • 10-0S-MMA Metodyka edukacji matematycznej- stacj. 30h
 • Moduł terapeutyczny
 • 10-0S-MMA Metodyka edukacji matematycznej- stacj. 30h
 • Moduł kształcenia kierunkowego
 • 10-1S-WRU Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną w domu, żłobku i przedszkolu – metodyka: stacj.30h, niestacj. 15h
 • 10-1S-EMD1 Edukacja matematyczna dzieci ze wspomaganiem rozwoju umysłowego – metodyka: stacj. 30h, nstacj. 15h
 • 10-4S-EMD1 Edukacja matematyczna dzieci ze wspomaganiem rozwoju umysłowego – metodyka, poziom zaawansowany: nstacj. 15h
 • 10-1S-KMN Kompetencje matematyczne nauczyciela: nstacj. 15h
 • 10-0S-PMA- Podstawy matematyki – stacj.15h, nstacj. 12h
mgr Zalewska Joanna
12-08-2019

Żegnamy Panią Profesor Jadwigę Bińczycką

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Jadwigi Bińczyckiej byłego pracownika naukowo - dydaktycznego naszej Uczelni
01-08-2019

NOWY wykaz czasopism wraz z punktacją

Minister Gowin ogłosił listę czasopism z wykazu MNiSW wraz z punktacją i przypisanymi czasopismom dyscyplinami
29-07-2019

Profesor Wiesław Theiss udzielił wywiadu japońskiej telewizji

Na zamówienie muzeum w Tsurudze, japońska telewizja realizuje godzinny film dokumentalny, którego tematem jest blisko 900 osobowa grupa dzieci polskich repatriowanych w latach 1919-1923 z Syberii oraz…