EN

Na Wydziale Nauk Pedagogicznych prowadzone są cztery kierunki studiów: