EN

RADA WYDZIAŁU NAUK PEDAGOGICZNYCH

kadencja 2016-2020

DZIEKAN  -  Przewodniczący Rady Wydziału

 •  dr hab., prof. APS Maciej Tanaś

PRODZIEKANI

 • dr Ewa Bilska
 • dr Dorota Jankowska
 • dr Sylwia Galanciak

NAUCZYCIELE AKADEMICCY
posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy:

 • prof. dr hab. Joanna Głodkowska
 • prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
 • prof. dr hab. Wiesław Bieńkuński
 • prof. dr hab. Danuta Gielarowska-Sznajder
 • prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski
 • prof. dr hab. Rafał Piwowarski
 • prof. dr hab. Karol Poznański
 • prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss
 • prof. dr hab. Joanna Stasiak   
 • prof. dr hab. Mirosław J. Szymański
 • prof. dr hab. Mirosław S. Szymański
 • prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
 • prof. dr hab. Wiesław Theiss
 • prof. dr hab. Marzanna Wróblewska
 • dr hab., prof. APS Józefa Bałachowicz
 • dr hab., prof. APS Józef Bednarek
 • dr hab., prof. APS Andrzej Ciążela
 • dr hab., prof. APS Jarosław Gara
 • dr hab., prof. APS Janusz Gęsicki
 • dr hab., prof. APS Andrzej Giryński
 • dr hab., prof. APS Andrzej Góralski
 • dr hab., prof. APS Wanda Hajnicz
 • dr hab., prof. APS Urszula Jeruszka
 • dr hab., prof. APS Maciej Karwowski
 • dr hab., prof. APS Agnieszka Konieczna
 • dr hab., prof. APS Jacek Kulbaka
 • dr hab., prof. APS Ewa Kulesza
 • dr hab., prof. APS Małgorzata Kupisiewicz
 • dr hab., prof. APS Jan Łaszczyk
 • dr hab., prof. APS Barbara Marcinkowska
 • dr hab., prof. APS Hanna Markiewicz
 • dr hab., prof. APS Jarosław Michalski
 • dr hab., prof. APS Bogusław Milerski
 • dr hab., prof. APS Grzegorz Mroczkowski
 • dr hab., prof. APS Anna Odrowąż- Coates
 • dr hab., prof. APS Irena Pospiszyl
 • dr hab., prof. APS Tomasz Sadlej
 • dr hab., prof. APS Adam Solak 
 • dr hab., prof. APS Andrzej Stadnicki
 • dr hab., prof. APS Bernadeta Szczupał
 • dr hab., prof. APS Franciszek Szlosek
 • dr hab., prof. APS Grzegorz Szumski
 • dr hab., prof. APS Sławomir Śniatkowski 
 • dr hab., prof. APS Ligia Tuszyńska
 • dr hab., prof. APS Danuta Uryga
 • dr hab., prof. APS Mariola Wolan–Nowakowska
 • dr hab., prof. APS Maciej Zychowicz 

KIEROWNIK DZIEKANATU

 • mgr Maria Konieczna

PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 • dr Ewa Dąbrowa
 • dr Justyna Gasik
 • dr Hubert Iwanicki
 • dr Iwona Konieczna
 • dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk
 • dr Agnieszka Olechowska
 • dr Agnieszka Pawlak
 • dr Jolanta Wiśniewska

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

 • Dorota Gołuch
 • Barbara Nowak

PRZEDSTAWICIELE  SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

 • mgr Magdalena Kołodziejska
 • mgr Marcin Szostakowski
 • mgr Marta Trusewicz-Pasikowska

PRZEDSTAWICIELE  SAMORZĄDU STUDENTÓW

 • Dawid Gawarzycki
 • Karolina Jabłońska
 • Klaudia Kaczorek
 • Joanna Kieliszek
 • Piotr Klempnerowski
 • Aleksandra Maciejewska
 • Aleksandra Mazurek
 • Magdalena Michalska
 • Michał Mikulski
 • Katarzyna Roszkowska
 • Katarzyna Sienkiewicz
 • Paulina Wiśniewska
 • Karolina Zając

 

Aktualności

04-10-2017

INAUGURACJA

3 października, o godz. 9.30 w audytorium im. Janusza Korczaka, rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. Wykład inauguracyjny pt. "Aktualne i perspektywiczne zmiany funkcjonowania szkolnictwa wyższego", wyg…
04-10-2017

UTW

Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością i serdecznością zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
04-10-2017

STUDIA PODYPLOMOWE

Terapia pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu M. Montessori. Celem studiów jest nabycie kompetencji w zakresie profilaktyki, diagnostyki pedagogicznej, konstruowania programów edukacy…