Władze Wydziału Nauk Pedagogicznych

DZIEKAN

dr hab., prof. APS Maciej Tanaś
e-mail: mtanas@aps.edu.pl

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
NA KIERUNKACH  PEDAGOGIKA SPECJALNA
I  INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

dr Ewa Bilska
e-mail: ebilska@aps.edu.pl

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

dr Dorota Jankowska
e-mail: djankowska@aps.edu.pl

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

dr Sylwia Galanciak
e-mail: sgalanciak@aps.edu.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                 DYŻURY WAKACYJNE

DZIEKAN

Dr hab., prof. APS  Maciej Tanaś

GODZINY PRZYJĘĆ : środa   1100 – 1200  ( poza urlopem)

Urlop 15.07. – 15.09.2017 r.

Prodziekan ds. kształcenia na kierunku pedagogika

dr Dorota Jankowska

GODZINY PRZYJĘĆ : środa   1030 – 1130  ( poza urlopem)

Urlop  26.07. – 03.09.2017 r. 

Prodziekan ds. kształcenia na kierunku

pedagogika specjalna i interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

dr Ewa Bilska          

GODZINY PRZYJĘĆ : środa   1100 - 1200   ( poza urlopem)

Urlop  02.08. - 12.09.2017 r. 

Prodziekan ds. kształcenia na kierunku

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych   

dr Sylwia Galanciak           

GODZINY PRZYJĘĆ : środa   1100 - 1200   ( poza urlopem)

Urlop  17.07. - 31.08.2017 r.