Władze Wydziału Nauk Pedagogicznych

DZIEKAN

dr hab., prof. APS Maciej Tanaś
e-mail: mtanas@aps.edu.pl

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
NA KIERUNKACH  PEDAGOGIKA SPECJALNA
I  INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

dr Ewa Bilska
e-mail: ebilska@aps.edu.pl

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

dr Dorota Jankowska
e-mail: djankowska@aps.edu.pl

PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA
NA KIERUNKU EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

dr Sylwia Galanciak
e-mail: sgalanciak@aps.edu.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          DYŻURY

                                                     Semestr letni 2016/2017

Dziekan

Dr hab., prof. APS  Maciej Tanaś

Dyżur:      środa                     930 – 1030

                czwartek               1330 – 1430

Prodziekan ds. kształcenia na kierunku pedagogika

Dr Dorota Jankowska

 Dyżur:        poniedziałek          1500 – 1600

                    środa                      930 – 1030

 studenci niestacjonarni:    12.03.2017r.:  1030 – 1130

                                        11.06. 2017r.: 1030 – 1130

Prodziekan ds. kształcenia na kierunku pedagogika specjalna i interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Dr Ewa Bilska

Dyżur:        poniedziałek        1130 – 1230

                         środa                1415 – 1515

 studenci niestacjonarni:  07.05.2017r.:  1030 – 1130 (p.3515)

                                        21.05. 2017r.: 1030 – 1130 (p.3515)

Prodziekan ds. kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  

Dr Sylwia Galanciak

Dyżur:   cykl I     poniedziałek         1230 – 1330

                                  piątek                   1130 – 1230

               cykl II    poniedziałek       1530 – 1630

                                     wtorek                1300 – 1400

studenci niestacjonarni:  22.04.2017r.:     1030 – 1130

                                       20.05. 2017r.:  1030 – 1130